TERAMOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katalog rozhlasové reklamy

Každý den doplňujeme vlastní katalog rozhlasové reklamy, která obsahuje veškerou odvysílanou rozhlasovou reklamu a sponzorské vzkazy včetně regionálních odpojení. Získáváme ji důkladným prohledáním více než čtyř tisíc hodin vysílání každý den. Katalog v současnosti zahrnuje přes 500 000 unikátních spotů. Každý reklamní spot je opatřen metadaty, názvem, stručným popisem, kategorií, datem vysílání, datem prvního výskytu, délky a také dalšími technickými metadaty.

Nejstarší unikátní reklamní spoty máme k dispozici již od roku 2010.

Z katalogu rozhlasové reklamy, který udržujeme a stále aktualizujeme, je možné vytvářet statistické přehledy, datovou analýzou pořizovat různé výstupy a soubory dat.

Statistické přehledy umožňují zpětně až do roku 2010 sledovat graficky i tabulkově oborově významné trendy, jako je nárůst objemu reklamy za určitá období, změny schematu regionálního odpojování, portfolia zadavatelů a mnohé další.

Ukázky datových výstupů

Statistiky největších reklamních zadavatelů:

Grafický výstupu odhadu investovaných peněz klienta z oboru prodeje automobilů pro leden a únor 2015 v týdnech: