TERAMOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audio-Video Enkódování/Dekódování

Disponujeme vlastními technologiemi pro převod všech běžně používáných audio/video formátů jako jsou H.264, H.265, VP8, VP9, OPUS a další...

Důvodem pro vývoj vlastních technologií byla absolutní volnost v možnostech spojování/převodů/rozdělování multimediálních záznamů, kterou nám toto řešení poskytlo.

Při vytváření technologie jsme se seznámili s interní strukturou, výhodami i nevýhodami kodeků a kontejnerů, což nám dovoluje navhrnout vždy to nejlepší řešení pro konkrétní projekt.

Porovnání kodeků H.264, H265, VP8 a VP9:

x264

RAWMP4, AACOGG, Theora, Vorbis (5Mbit/s)
velikost:325688b (208.44 kb/s)
čas převodu:21s (15 fps)
x264 big_buck_bunny.y4m --seek 3000 --frames 300 --pass 1 --bitrate 200 --preset veryslow --profile high --tune film -o big_buck_bunny_200k.h264
x264 big_buck_bunny.y4m --seek 3000 --frames 300 --pass 2 --bitrate 200 --preset veryslow --profile high --tune film -o big_buck_bunny_200k.h264

x265

RAWMKV, AACOGG, Theora, Vorbis (5Mbit/s)
velikost:315394b (201.85 kb/s)
čas převodu:134s (2.3 fps)
x265 big_buck_bunny.y4m --frame-skip 3000 --frames 300 --bitrate 200 --preset veryslow -o big_buck_bunny_200k.h265

VP8

RAWWEBM, OpusOGG, Theora, Vorbis (5Mbit/s)
velikost:329850b (211.10 kb/s)
čas převodu:67s (4.7 fps)
vpxenc big_buck_bunny.y4m --skip=3000 --limit=3300 --passes=2 --codec=vp8 --cpu-used=0 --end-usage=cbr --target-bitrate=128 --kf-max-dist=250 -o big_buck_bunny_200k.vp8

VP9

RAWWEBM, OpusOGG, Theora, Vorbis (5Mbit/s)
velikost:299371b (191.60 kb/s)
čas převodu:2100s (0.149 fps)
vpxenc big_buck_bunny.y4m --skip=3000 --limit=3300 --passes=2 --codec=vp9 --cpu-used=0 --end-usage=cbr --target-bitrate=200 --kf-max-dist=250 -o big_buck_bunny_200k.vp9

x264 | x265 | VP8 | VP9 - matice

matrix

x264 - kompletní

x264

x265 - kompletní

x265

VP8 - kompletní

VP8

VP9 - kompletní

VP9